Het MBC  BESTUUR

Het Bestuur Naam E mailadres
Voorzitter/Hfd. Wedstrijdleider J.Wiersma info@mbcbiljart.nl
Penningmeester/WebMas/IT R. Speerstra info@mbcbiljart.nl