Maastrichtse Biljart Combinatie.

 

K.v.K. nr. 40203293                              Voorzitter J. Wiersma                              

Giro-Iban :                                               Maaseikersteenweg 12 bus1                    

NL52INGB0005709284                       3620 Smeermaas                                        

                                                                   Tel : 0032-493144410

 

               

Overschrijvingsformulier Maastrichtse Biljart Combinatie.

 

Deel I  en II  inleveren bij de Maastrichtse Biljart Combinatie t.a.v. de secretaris.

 

 

Ondergetekende  (naam):-------------------------------------------------Geb.:     -       -                    

 

Lid van  ------------------------------------------------wenst overschrijving

 

naar B.V.:----------------------------------------------------  

 

Dagtekening:----------------------------------- Handtekening lid-------------------------------------

 

=============================================================================

 

Deel II , dit deel door de te verlaten vereniging laten invullen.

 

Ondergetekende, thans  lid van  --------------------------------------------

 

vraagt bij deze overschrijving aan naar B.V.----------------------------------------------------

 

Hiermee verklaart (vereniging) ---------------------------------- dat bovengenoemd persoon lid is geweest en aan al zijn financiŽle verplichtingen heeft voldaan  .

 

Dagtekening:-----------------------------------

 

 

 Handtekening speler:-------------------------------------- Handtekening bestuur  vereniging   ------------------------------

 

Onze  laatste gegevens zijn;

 

Car.

Brt.

Gemiddelde

Laatste seizoen

 

 

 

 -

 

                               

Secretaris  M.B.C.,                                             Maastricht, d.d.                                  Handtekening: